مرکز آلاباما چمدان های بی ادعای هزاران مسافر هواپیمایی را می فروشد


برای هزاران مسافر هواپیمایی که هر سال چمدان خود را گم می کنند، 99٪ در نهایت دارایی خود را پس می گیرند. با این حال، برای 1٪ چمدانی که هرگز مطالبه نمی شود، آن اقلام در ویترین فروشگاهی در اسکاتسبورو، آلاباما قرار می گیرند. آن چمدان سپس برای اهدا، فروش یا بازیافت پردازش می شود. راشل پولانسکی بیشتر دارد.منبع