مرغ سیر مورد علاقه من، بهترین شام 9 دلاری تریدر جو، و 10 وعده غذایی کم زحمت دیگر که هر کدام فقط به 4 یا 5 ماده نیاز دارند
منبع