مرد ویرجینیا خانواده را کشت، نوجوانی را گرفت

مظنون یک قتل سه گانه کالیفرنیای جنوبی که در تیراندازی با پلیس جان خود را از دست داد، یک افسر مجری قانون ویرجینیا بود که بازرسان معتقدند قبل از کشتن سه عضو خانواده او در سراسر کشور رانندگی کرده تا با یک دختر نوجوان ملاقات کند.(28 نوامبر)منبع