مرد ایندیانا پس از تخریب بنای یادبود واشنگتن با رنگ قرمز دستگیر شد


مقامات گفتند که یک مرد ایندیانا پس از تخریب بنای یادبود واشنگتن با رنگ قرمز در اواخر روز سه شنبه بازداشت شد.

بر اساس بیانیه خدمات پارک ملی، شان ری دیتون، 44 ساله، از بلومینگتون، ساعت 7:30 بعد از ظهر به اتهام تجاوز، دستکاری و خرابکاری دستگیر شد.

این آژانس گفت: “این یک اتهام کیفری اولیه است و با ادامه تحقیقات، ممکن است اتهامات دیگری نیز وجود داشته باشد.”

انگیزه ای فاش نشد.

منطقه اطراف پایگاه بنای یادبود واشنگتن پس از این حادثه به طور موقت بسته شد، زیرا محافظان خدمات پارک به دنبال بازسازی مجسمه بودند.

تصویر: بنای یادبود واشنگتن با بازداشت مظنون تخریب شد (ناتان هاوارد / گتی ایماژ)

تصویر: بنای یادبود واشنگتن با بازداشت مظنون تخریب شد (ناتان هاوارد / گتی ایماژ)

پایه بنای یادبود را می‌توان دید که با پاشیدن رنگ قرمز آغشته شده است، همراه با این عبارت: “آیا شما با این کار … شدید؟”

خدمات پارک در سال 1933 صلاحیت این بنای تاریخی را به خود اختصاص داد و اولین بازسازی این بنا به عنوان پروژه کارهای عمومی عصر رکود در سال 1934 آغاز شد.

کار بازسازی اضافی در سال 1964 و همچنین از 1998-2001 و از 2011-2014 برای ترمیم آسیب های ناشی از زلزله انجام شد. همچنین شاهد کارهای مرمتی از 2016 تا 2019 برای نوسازی آسانسور خود بود.

این مقاله در ابتدا در NBCNews.com منتشر شده استمنبع