مدرسه جورجیا به دلیل لوگوی غیر حساس با واکنش شدید مواجه شد


انتشار لوگوی جدید برای یک مدرسه ابتدایی در منطقه آتلانتا متوقف شد، زیرا والدین متوجه شدند که این لوگو شباهت هایی به نماد نازی دارد. منطقه مدرسه گفت که این طرح بر اساس نشان بال های عقاب سرهنگ های ارتش ایالات متحده است.

رونوشت ویدیویی

[MUSIC PLAYING]منبع