مالکان تحت دستور شهر برای به روز رسانی ساختمان قبل از فروریختن بودند

مقامات در داونپورت، آیووا، در حال انجام عملیات جستجو و نجات پس از ریزش جزئی یک آپارتمان شش طبقه هستند که باعث شد مقامات نشت گاز و آب در میان خرابه ها پیدا کنند. Adrienne Broaddus از CNN گزارش می دهد که چندین مستأجر به شهر شکایت کرده اند و صاحبان ساختمان تحت دستور شهر برای به روز رسانی ساختمان هستند.منبع