مارجوری تیلور گرین، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، مقالات استیضاح بایدن را اعلام کرد: “ناشایست برای خدمت کردن”
منبع