لهستان سد الکترونیکی در مرز با روسیه می سازد

او گفت: “من مطمئن هستم که این بهترین مرز امن اتحادیه اروپا خواهد بود.”

کامینسکی گفت، مرزهای شرقی لهستان با روسیه و بلاروس، که همچنین مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هستند، “کاملاً برای هر نوع فعالیت غیرقانونی که با شرایط بحرانی در مورد همسایگان شرقی ما مرتبط باشد، آماده خواهند بود.”

ماریوس کامینسکی در یک کنفرانس خبری گفت: ما بر مرز با روسیه نظارت کامل خواهیم داشت.

ورشو، لهستان (AP) – وزیر کشور لهستان روز سه شنبه گفت که لهستان ساخت یک مانع الکترونیکی پیشرفته را در مرز زمینی خود با منطقه کالینینگراد روسیه برای نظارت و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی آغاز کرده است.

در ماه فوریه، لهستان موانع ضد تانک را در جاده های منتهی به گذرگاه های مرزی با کالینینگراد قرار داد. سال گذشته، یک حصار سیم تیغ در آنجا نصب کرد.

این مانع که مجهز به دوربین‌های نظارت 24 ساعته و آشکارسازهای حرکتی است، 210 کیلومتر (130 مایل) خواهد بود و قرار است در پاییز تکمیل شود.

سال گذشته، لهستان، که یکی از اعضای اتحادیه اروپا است، دیواری را در مرز خود با بلاروس، متحد روسیه، ساخت تا از ورود غیرقانونی گسترده مهاجران جلوگیری کند. ورشو گفت این گذرگاه ها توسط مقامات بلاروس و روسیه برای بی ثبات کردن لهستان و بقیه اتحادیه اروپا سازماندهی شده است.

لهستان از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین احساس خطر می کند و از حامیان جدی کیف در درگیری 14 ماهه است.منبع