قبل از درگیری حماسی با رئیس‌ها، اسکناس‌ها بر روی همه سیلندرها شلیک می‌شوند


احمق رنگارنگ

3 سهام سود سهام که میلیاردرها با هر دو دست می خرند

خوشبختانه برای سرمایه گذاران روزمره مانند ما، موسساتی که سهام معامله می کنند باید هر سه ماه یکبار معاملات خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار افشا کنند. صندوق تامینی ری دالیو، Bridgewater Associates، در سه ماهه دوم شرط‌بندی نسبتاً بزرگی روی سهام CVS Health (NYSE: CVS) انجام داد. این بخش های تجاری کمتر قابل مشاهده CVS است که به آن اجازه داده است تا سود سهام خود را در دهه گذشته بیش از سه برابر کند.منبع