قاضی جزئیات بیشتری را در مورد اقلام ضبط شده از مار-آ-لاگو ترامپ باز می کند

ویژگی درباره نویسنده: ادوارد پرایس، یک مقام اقتصادی سابق بریتانیا، یک کارشناس ارشد غیر مقیم در مرکز امور جهانی دانشگاه نیویورک است. دیشب، پرزیدنت بایدن گفت که برخی از آمریکایی ها «نماینده یک افراط گرایی هستند که پایه های جمهوری ما را تهدید می کند.منبع

Barrons.com

دموکراسی محکوم به فنا نیست