طوفان برف بخش هایی از غرب و شمال نیویورک را درنوردید


طوفان برف بخش هایی از غرب و شمال نیویورک را درنوردید و در برخی نقاط نزدیک به 2 فوت برف روی زمین نشست. سرویس ملی هواشناسی هشدار داد که انتظار می رود تا یکشنبه برف بیشتری در نیویورک، شمال میشیگان و پنسیلوانیا بیاید. (18 نوامبر) (ویدیو AP: Carolyn Thompson)منبع