طرفداران آوالانچ کلرادو صعود تیم به فینال جام NHL Stanley را جشن می گیرندطرفداران آوالانچ کلرادو صعود تیم به فینال جام NHL Stanley را جشن می گیرندSource link