طبق قوانین دادگاه تجدید نظر، خانواده ترامپ باید در تحقیقات مربوط به تقلب در نیویورک شهادت دهند
Source link