صدها نفر در مراسم تشییع جنازه یک فعال برجسته در کیف شرکت کردندصدها نفر در مراسم تشییع جنازه یک فعال برجسته در کیف شرکت کردندSource link