شومر شنیده بود که به بایدن می گفت که رقابت در سنای جورجیا در حال “نزول” است.

در فرودگاهی در سیراکوز، نیویورک، چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، شنیده شد که به پرزیدنت بایدن، همراه با فرماندار کتی هوچول و سناتور کریستن گیلیبراند، گفت که رقابت سنا در جورجیا بین سناتور دموکرات رافائل وارناک و رقیب جمهوری‌خواه هرشل واکر است. رفتن به سراشیبی» برای دموکرات ها. شومر گفت: “باورش سخت است که آنها به دنبال هرشل واکر خواهند رفت.”منبع