شورش 6 ژانویه در کنگره مسئله کلیدی در رقابت های ویرجینیا هاوس است

در حالی که تورم و حقوق سقط جنین همچنان موضوعات اصلی نگرانی رای دهندگان در انتخابات میان دوره ای آتی است، الین لوریا، نماینده فعلی ویرجینیا، اطمینان حاصل می کند که شورش 6 ژانویه در کنگره در خط مقدم ذهن رأی دهندگان در رقابت کنگره با رقیب جمهوری خواه جن قرار دارد. کیگان. اسکات مک فارلین بیشتر دارد.منبع