شمار قربانیان سیل کنتاکی به 25 نفر رسید


رویترز

شمار قربانیان سیل کنتاکی به 25 فرماندار رسید

اندی بشیر، فرماندار این ایالت روز شنبه گفت که حداقل 25 نفر از جمله چهار کودک در اثر سیل ناشی از باران های سیل آسا در شرق کنتاکی جان خود را از دست داده اند و انتظار می رود تلفات بیشتری نیز در پی داشته باشد. بشیر به خبرنگاران گفت: «این هنوز یک وضعیت اضطراری است. این سیل دومین فاجعه ملی بزرگی بود که در هفت ماه گذشته به کنتاکی رسید، پس از انبوه گردبادهایی که در ماه دسامبر در بخش غربی این ایالت جان نزدیک به 80 نفر را گرفت.منبع