شاهزاده اندرو به طرفدار سرد سلطنتی در ساندرینگهام می گوید “روی روزنامه بایستد”


شاهزاده اندرو توصیه های جدیدی به ناظران سلطنتی در مورد چگونگی گرم ماندن ارائه کرد - Getty Images Europe

شاهزاده اندرو توصیه های جدیدی به ناظران سلطنتی در مورد چگونگی گرم ماندن ارائه کرد – Getty Images Europe

شاهزاده اندرو توصیه جدیدی به ناظران سلطنتی در مورد چگونگی گرم ماندن ارائه کرده است و می گوید که “ترفند” برای جلوگیری از سردی پاها این است که آنها را با روزنامه عایق بندی کنید.

دوک یورک پس از مراسم سنتی کلیسای روز کریسمس در ساندرینگهام ظاهر شد، جایی که جمعیت برای تماشای اعضای خانواده سلطنتی، از جمله پادشاه، ملکه همسر و شاهزاده ولز جمع شده بودند.

اندرو یک “ترفند” به یکی از تماشاگران پیشنهاد کرد که چگونه پاهای “یخ زده” خود را گرم نگه دارد و به او توصیه کرد که روی روزنامه بایستد.

ناظر سلطنتی در حال صحبت با دوک، که خط پردازش را ترک کرد، فیلمبرداری شد خانواده سلطنتی کلیسای سنت مریم مجدلیه را ترک می کنند اگر از “سرد پا” رنج می برد، به او نزدیک شوید.

دوک یورک در حال شرکت در مراسم سنتی کلیسای روز کریسمس در ساندرینگهام - BACKGRID

دوک یورک در حال شرکت در مراسم سنتی کلیسای روز کریسمس در ساندرینگهام – BACKGRID

زن پاسخ داد که پاهایش “یخ می زند” که اندروی خندان پاسخ داد: “آیا می دانستی ترفند آوردن روزنامه است؟ روی روزنامه بایستید و پاهایتان را عایق کنید.»

فیلم تعامل نشان می دهد که زنی که مشاوره دریافت می کند می گوید “متشکرم” و دوک می رود.

شاهزاده اندرو، دوک یورک، در مراسم روز کریسمس در کلیسای سنت مریم مجدلیه شرکت می کند - Getty Images Europe

شاهزاده اندرو، دوک یورک، در مراسم روز کریسمس در کلیسای سنت مریم مجدلیه شرکت می کند – Getty Images Europe

کامیلا را می توان دید که در حال لغزش از کنار اندرو در حالی که با مردم صحبت می کند، پس از اولین مراسم روز کریسمس توسط خانواده سلطنتی پس از مرگ ملکه فقید برگزار شد.

این گردهمایی همچنین اولین باری بود که خانواده کریسمس را در املاک ساندرینگهام از زمان آغاز همه‌گیری کووید، که طی آن ملکه در قلعه ویندزور اقامت داشت، به اشتراک گذاشتند.

در اولین جلسه جشن، اولین باری بود که شاهزاده لوئیس برای مراسم سنتی کلیسای روز کریسمس در سنت مریم مجدلیه به خانواده ملحق شد، جایی که او به همراه خواهر و برادرش پرنسس شارلوت، شاهزاده جورج و مادرش شاهزاده خانم ولز در آن شرکت کردند.منبع