سیل ناگهانی و سایر تهدیدات برای جنوب غرب


AccuWeather

در حین چرخش در زمین از یک چشمه عظیم فیلمبرداری شده است

در حالی که طوفان های پراکنده عصر دوشنبه در سراسر پانهندل تگزاس در حال حرکت بودند، یک ویدئوی حیرت انگیز یک فواره عظیم را به تصویر کشید که گرد و غبار را جمع کرده و در یک مزرعه در دوما، درست در شمال آماریلو، در نوردید. شنیده می شود که روبن اورتگا هنگام ضبط ویدیو می گوید: «به آن نگاه کن. قبل از اینکه دوربین به سمت بالا بچرخد تا ساختار طناب مانند را نشان دهد، ادامه داد: «به آن دم نگاه کنمنبع