سیل در پاکستان به زیرساخت ها آسیب وارد کرد


گفتگو

چگونه می توان پول را برای ارتقای آب آشامیدنی و فاضلاب به جوامعی که بیشتر به آن نیاز دارند هدایت کرد

فاضلاب خام در 20 اکتبر 2021 در حیاط جلوی خانه ای در جکسون، می سی سی پی حباب می کند. روری دویل/ واشنگتن پست از طریق گتی ایماژ هنگامی که طوفان هایی مانند طوفان یان رخ می دهد، بسیاری از مردم مجبورند پس از آن با از دست دادن خدمات آب کنار بیایند. قطع برق به این معنی است که پمپ ها نمی توانند آب آشامیدنی یا فاضلاب را پردازش و تصفیه کنند و جریان های شدید طوفان می تواند به شبکه های آب آسیب برساند. اثرات ایان بازتاب فاجعه ای مشابه در جکسون، می سی سی پی بود، جایی که بالا آمدن آب رودخانه، پمپ های آب اصلی را تحت تأثیر قرار داد.منبع