سه گردشگر بریتانیایی پس از آتش‌سوزی قایق دریای سرخ ناپدید شدند

داستان: ویدئویی که از یک قایق مجاور که عملیات نجات را انجام می‌داد فیلم‌برداری شده است، شعله‌های آتش و دود از قایق را نشان می‌دهد.

دفتر فرمانداری دریای سرخ در بیانیه‌ای اعلام کرد که آتش‌سوزی ناشی از اتصال کوتاه الکتریکی در قایق بود که طوفان نام داشت و از 6 ژوئن در منطقه‌ای در شمال مرصع علم در حال سفر بود.

وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که با مقامات محلی درباره این حادثه و حمایت از اتباع درگیر در تماس است.منبع