سناتور بالدوین می گوید لایحه حمایت از ازدواج های همجنس گرا و بین نژادی آمریکایی ها را متحد می کند.


سناتور تامی بالدوین، که اولین سیاستمدار آشکارا همجنسگرا است که به مجلس سنا انتخاب شده است، در سخنرانی خود در مجلس سنا در روز چهارشنبه گفت که قانون احترام به ازدواج “آمریکایی ها را متحد می کند” و نگرانی مربوط به همجنس گرایی و بین نژادی را برطرف می کند. ممکن است حقوق زوجین سلب شود. بالدوین این اظهارات را پیش از برگزاری رای گیری رویه ای برای پیشبرد لایحه در مجلس سنا ارائه کرد.منبع