سطح آب مخزن کالیفرنیا پس از هفته ها بارندگی بهبود می یابد


پس از هفته ها باران بی امان، مخازن مرکزی کالیفرنیا اکنون بالاتر از میانگین تاریخی خود قرار دارند. محدودیت‌های آبی همچنان برقرار است و ماه‌ها به فصل بارندگی باقی مانده است. مکس گوردن از FOX Weather دارای آخرین شرایط خشکسالی از کستیاک، کالیفرنیا است.منبع