سرباز روس جدا شده زندگی درون جنگ پوتین در اوکراین را توصیف می کند

پاول فیلاتیف در اولین روز جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین در خط مقدم بود و به شهر جنوبی خرسون که در حال حاضر اشغال شده است، حمله کرد. اکنون او از ارتش روسیه جدا شده است و درباره دروغ هایی که به سربازان روسی گفته شده و نحوه رفتار رهبران آنها با آنها صحبت می کند.منبع