سازندگان گنجینه یهودیان جنگ جهانی دوم را در حیاطی در لهستان کشف کردند

انبار در دسامبر پیدا شد و دو تا از هانوکیا در 22 دسامبر در جریان حنوکا که توسط جامعه یهودی شهر برگزار شد روشن شدند.

ورشو، لهستان (AP) – گزارش رسانه ها یکشنبه اعلام کرد که حدود 400 شی که تصور می شود توسط صاحبان یهودی آنها در طول جنگ جهانی دوم در زمین پنهان شده بودند، در حین کار بازسازی خانه در حیاطی در لودز در مرکز لهستان کشف شدند.

آدرس خیابان پولنوکنا شماره 23، جایی که این اشیاء پیدا شدند، درست خارج از محدوده گتوی لیتزمنشتات بود که آلمان های نازی اشغالگر در لودز در فوریه 1940 تأسیس کردند و تا اوت 1944 حدود 200000 یهودی از سراسر اروپا را در خود نگه داشتند. بیشتر زندانیان در آنجا یا در اردوگاه های کار اجباری جان باختند.منبع

به گفته دفتر منطقه ای حفاظت از اشیای تاریخی، آنها بیشتر ظروف غذاخوری، منورا و ظروف شیشه ای برای لوازم آرایشی با روکش نقره هستند. کارشناسان این دفتر هفته گذشته در فیس بوک گفتند که این اشیاء به موزه باستان شناسی شهر تحویل داده می شود.

به گزارش TVN24، کارشناسان تاریخ می گویند که این اشیاء شامل منوره هانوکا و اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره است.