زوج های بین نژادی ده ها سال پس از جدایی ازدواج می کنند


زنی چندین دهه پس از جدایی از او عشق زندگی خود را دنبال کرد زیرا خانواده اش از رابطه آنها حمایت نمی کردند، زیرا او سیاه پوست است. آنها دوباره عاشقانه خود را احیا کردند و اخیراً ازدواج کردند. استیو هارتمن در «در جاده» سهم بیشتری دارد.منبع