زن می گوید که او بود، آر. کلی در ویدیوی کلیدی در دادگاه خواننده در سال 2008


زنی که بیش از دو دهه در مشکلات حقوقی آر. کلی نقش اساسی داشته است، روز پنجشنبه شهادت داد که خواننده R&B قبل از 18 سالگی “صدها” از او سوء استفاده جنسی کرده است و این او و کلی در یک نوار ویدئویی بودند که در قلب او وجود داشت. از محاکمه او در سال 2008 پورنوگرافی کودک، که در آن تبرئه شد.

رونوشت ویدیویی

[MUSIC PLAYING]منبع