زن آریزونا پس از ناپدید شدن در سیل پارک ملی صهیون جان خود را از دست داد


خارج از

سیل‌های ناگهانی پارک‌های ملی جنوب غربی را در آخر هفته گذشته هجوم آورد

پارک ملی صهیون، غارهای کارلزباد، و مناطق اطراف موآب، یوتا، پس از بارندگی شدید، پارک ملی صهیون جنوب غربی ایالات متحده، غارهای کارلزباد، و مناطق اطراف موآب، یوتا، زیر آب غرق شدند پس از بارش شدید باران که جنوب غرب ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داد.منبع