زنی که به نادرست پرنده نظاره گر سیاه را متهم کرد شکایت علیه کارفرمای سابق خود را شکست داد

مادر مرد متهم به قتل دونده ممفیس الیزا فلچر می گوید پسرش بی گناه است. کلئوتا آبستون، 38 ساله، متهم به ربودن، تجاوز جنسی و قتل مادر و معلم 34 ساله در 2 سپتامبر است، در پرونده ای که به سرعت توجه ملی را به خود جلب کرد و نگرانی های مربوط به ایمنی در جامعه دونده را برجسته کرد. با این حال، مادر ابستون، ویرجی آبستون، 65 ساله، برای اولین بار در مصاحبه ای اختصاصی با دیلی میل به طور علنی درباره پسرش صحبت کرد و مدعی شد پسرش بی گناه است. “من حرف میزنممنبع اکسیژن

“من او را باور دارم”: مادر مردی که متهم به کشتن ممفیس جوگر از او دفاع می کند