زنی به اشتباه به خاطر جراحی شانه ای که هرگز انجام نداده بود، اتهام زد

یک زن کالیفرنیایی برای عمل جراحی که هرگز انجام نداده بود، صورت حساب پزشکی از بیمارستانی در سراسر کشور دریافت کرد. به هر حال بیمارستان به او صورتحساب داد و وقتی پول را پرداخت نکرد، با اخطاریه وصول‌هایی مواجه شد. این یک مورد از هویت اشتباه بود. دکتر الیزابت روزنتال، سردبیر کایزر هلث نیوز، برای ادامه مجموعه «بیل ماه» به «صبح CBS» می‌پیوندد تا درباره هزینه‌های پزشکی غیرمنتظره صحبت کند.منبع