زندانی فراری دستگیر شد، افسر سابق زندان مرد

مقامات خودرو بر این باورند که کیسی وایت، زندانی آلابامایی و ویکی وایت، افسر اصلاحات، پس از کشف یک فرار وقیحانه از زندان که در تنسی رها شده بود، فرار می کردند، اما هنوز هیچ نشانه ای از فراریان گم شده وجود ندارد. طبق یک کنفرانس مطبوعاتی جمعه که توسط AL پخش شد، فورد اج سال 2007 زنگ‌زده در 29 آوریل کشف شد – همان روزی که این زوج از بازداشتگاه شهرستان لادردیل بیرون آمدند و متواری شدند – تقریباً دو ساعت به شمال در بتسدا، تنسی.Source link

اکسیژن

مقامات می گویند که زندانیان آلاباما و افسر اصلاحات پول نقد «مقدار زیادی» دارند