زلنسکی ناتو را به دلیل زبان نرم در مورد عضویت محکوم کرد


وندی بنجامینسون از بلومبرگ و اندا کوران درباره اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به ناتو در رابطه با عضویت اوکراین گفتگو کردند. آنها همچنین در مورد نزدیک شدن سوئد به عضویت در ناتو صحبت می کنند و اظهارات خود را در مورد استماع سنا در مورد قرارداد PGA-Liv Golf بیان می کنند. وندی و اندا با کیلی لینز و جو متیو در برنامه بلومبرگ “تعادل قدرت” صحبت می کنند.منبع