زلزله در تایوان ساختمان ها را واژگون کرد


زمین لرزه شدیدی که روز یکشنبه بخش اعظم تایوان را لرزاند، یک ساختمان سه طبقه را واژگون کرد و به طور موقت چهار نفر را در داخل آن گرفتار کرد. زمین لرزه 6.8 ریشتری بزرگترین زمین لرزه ای بود که از شنبه شب سواحل جنوب شرقی تایوان را لرزاند، زمانی که زمین لرزه 6.4 این منطقه را لرزاند. (19 سپتامبر)منبع