روس ها در استان لوهانسک نمی خواهند بجنگند


روس‌های شرکت‌کننده در خصومت‌ها در منطقه پرشاترونوو در استان لوهانسک می‌خواهند واحدهای خود را ترک کرده و به دلیل تلفات و تأخیر در تدارکات به روسیه فرار کنند.

منبع: ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین

نقل قول: نظامیان روسی در واحدهای هنگ تفنگ موتوری اشغالگران که در عملیات‌های خصمانه در نزدیکی پرشاترونوو در استان لوهانسک شرکت می‌کنند، روحیه پایینی دارند و در وضعیت روانی ضعیفی قرار دارند.

جزئیات: به گفته ستاد کل، عوامل اصلی که بر سربازان روسی تأثیر منفی می گذارد، تلفات زیاد نیروی انسانی در جریان جنگ، تأمین نابهنگام مهمات و عدم اطمینان در مورد زمان تکمیل پرسنل واحدهایی است که متحمل خسارات رزمی شده اند.

ستاد کل خاطرنشان می کند که در این راستا، تعداد کسانی که مایل به ترک واحدهای خود و فرار از مناطقی هستند که در آن خصومت ها برای فدراسیون روسیه در حال وقوع است، در حال افزایش است.

روزنامه نگاران در خط مقدم خود می جنگند. حمایت کردن Ukrainska Pravda یا تبدیل شدن حامی ما!منبع