روس ها در استان لوهانسک نمی خواهند بجنگند

ستاد کل خاطرنشان می کند که در این راستا، تعداد کسانی که مایل به ترک واحدهای خود و فرار از مناطقی هستند که در آن خصومت ها برای فدراسیون روسیه در حال وقوع است، در حال افزایش است.

جزئیات: به گفته ستاد کل، عوامل اصلی که بر سربازان روسی تأثیر منفی می گذارد، تلفات زیاد نیروی انسانی در جریان جنگ، تأمین نابهنگام مهمات و عدم اطمینان در مورد زمان تکمیل پرسنل واحدهایی است که متحمل خسارات رزمی شده اند.

منبع: ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین

نقل قول: نظامیان روسی در واحدهای هنگ تفنگ موتوری اشغالگران که در عملیات‌های خصمانه در نزدیکی پرشاترونوو در استان لوهانسک شرکت می‌کنند، روحیه پایینی دارند و در وضعیت روانی ضعیفی قرار دارند.

روس‌های شرکت‌کننده در خصومت‌ها در منطقه پرشاترونوو در استان لوهانسک می‌خواهند واحدهای خود را ترک کرده و به دلیل تلفات و تأخیر در تدارکات به روسیه فرار کنند.

روزنامه نگاران در خط مقدم خود می جنگند. حمایت کردن Ukrainska Pravda یا تبدیل شدن حامی ما!منبع