دیهل مورد حمایت ترامپ با هیلی در دولت ماساچوست روبرو می شود. نژاد
منبع