دکتر آنتونی فائوچی در مورد آینده شغلی او

مشاور ارشد پزشکی رئیس جمهور، دکتر آنتونی فائوچی، که در هفت دولت خدمت کرده است، گفت که در ماه دسامبر از سمت خود کناره گیری می کند. اما ایمونولوژیست به طور کامل بازنشسته نخواهد شد. او در مورد آینده حرفه ای خود با میشل میلر مجری برنامه “CBS Saturday Morning” صحبت می کند.منبع