دونالد ترامپ و رئیس UAW، شاون فاین، رد و بدل می‌کنند: «از شر این دوپینگ خلاص شوید»

دونالد ترامپ و رئیس UAW، شاون فاین، رد و بدل می‌کنند: «از شر این دوپینگ خلاص شوید»

منبع