“دموکراسی خود در رای گیری” در نوامبر است.

خبرگزاری فرانسه

پست ها ادعاهای نادرستی در مورد تاکستان مارتا، مهاجران دارند

پست‌های آنلاین ادعا می‌کنند که جزیره مارتا وینیار، ماساچوست، یک “پناهگاه” تعیین شده برای مهاجران غیرقانونی است و گروهی که توسط فرماندار فلوریدا، ران دیسانتیس به آنجا پرواز کرده بود، از آن زمان “اخراج” شده‌اند. این نادرست است. هیچ یک از شهرهای جزیره تفریحی، شهرهای پناهگاهی نیستند، و مهاجران به پایگاه مشترک کیپ کاد در همان نزدیکی منتقل شده‌اند.» در یک پست فیسبوکی در 19 سپتامبر 2022 آمده است. اسکرین شات از aمنبع