دفاع در دادگاه تیراندازی در مدرسه پارکلند به طور غیرمنتظره ای از بین می رود و انتقاد قاضی را برانگیخته است

دوروتی هیرش، بیوه «قاتل سس اردک» گلن هیرش، مدعی شده است که قربانی رفتار «سادیستی و خشونت آمیز» شوهر فقیدش برای دهه‌ها شده است – از جمله یک حادثه در سال 1995 که گفته می‌شود در یک اتاق متل شکنجه و تجاوز شده است. گلن، 51 ساله، متهم به تیراندازی مرگبار به ژیون یان، کارگر تحویل غذای چینی در کوئینز، شهر نیویورک، در 30 آوریل شد. اوایل این ماه، او به 9 فقره حمل سلاح، هشت مورد اتهام نگهداری یک سلاح مجرمانه متهم شد. اسلحه گرم و یک مورد نگهداری غیرقانونی مهمات.منبع

NextShark

وکیل دادگستری می گوید، “قاتل سس اردک” نیویورک، همسرش را برای چندین دهه در معرض “سوءاستفاده جنسی خشونت آمیز و سادیستی” قرار داده است.