دبریس بر فراز بین ایالتی 95 به عنوان بشکه های طوفان تورنادیک در کارولینای شمالی پرواز می کند


باد شدید و باران شاخه‌ها و برگ‌های درختان را در بین ایالتی 95 در نزدیکی دورچس، کارولینای شمالی پاره کرد. دارای امتیاز EF-3 گردباد روز چهارشنبه 19 جولای فرود آمد.

گردباد که در شمال غربی بین ایالتی 95 فرود آمد، بعد از ظهر چهارشنبه 16.5 مایل در امتداد زمین حرکت کرد، سرویس ملی هواشناسی در رالی گفت.

سیزده نفر در شهرستان نش، جایی که دورچز واقع است، مجروح شدند. نش کانتی گفت که حدود 89 سازه در اثر گردباد آسیب دیده اند، که به طور موقت منطقه بین ایالتی را نیز بسته است. اعتبار: @IntouchMeplease از طریق Storyful

رونوشت ویدیویی

[NO AUDIO]

منبع