داو جونز وارد قلمرو بازار خرسی می شود


احمق رنگارنگ

3 سهمی که در طول اصلاح سهام فنی می‌خرم

شاخص نزدک کامپوزیت در بازار نزولی سقوط کرده است و تا به امروز 31 درصد کاهش یافته است و قیمت سهام و ارزش گذاری سهام در حال رشد را به سطوحی رسانده است که در مدتی پیش دیده نشده بود. بالاترین تورم در ایالات متحده در چهار دهه اخیر همراه با افزایش شدید نرخ وجوه فدرال توسط فدرال رزرو باعث این افت شدید شده است. هیچ زمانی بهتر از یک بازار نزولی برای خرید شرکت‌های قوی و با مدیریت خوب نیست، اما نکته این است که باید آماده باشید تا آنها را در درازمدت نگه دارید.منبع