دامار هملین پس از ایست قلبی در جریان بازی NFL در وضعیت بحرانی قرار گرفت

ایمنی بوفالو بیلز دامار هملین پس از سقوط در زمین در جریان بازی دوشنبه شب مقابل سینسیناتی بنگالز در وضعیت بحرانی قرار دارد. بوفالو بیلز می گویند که این جوان 24 ساله دچار ایست قلبی شد و ضربان قلبش در زمین بازی بازیابی شد. نیت برلسون، مجری مشترک «CBS Mornings» موارد بیشتری دارد.منبع