دادگاه عالی ایالات متحده تلاش جمهوری خواهان برای دفاع از قانون مهاجرتی ترامپ را رد کرددادگاه عالی ایالات متحده تلاش جمهوری خواهان برای دفاع از قانون مهاجرتی ترامپ را رد کردSource link