خلبانی که با مشکلات فنی دست و پنجه نرم می کرد، در دریاچه تگزاس سقوط کرد و توسط پادرها نجات یافتخلبانی که با مشکلات فنی دست و پنجه نرم می کرد، در دریاچه تگزاس سقوط کرد و توسط پادرها نجات یافتSource link