خبرگزاری فرانسه: مقامات تخریب شهرک وسیع مایوت را آغاز کردند

حفاران حوالی ساعت 7:30 صبح (0430 به وقت گرینویچ) روز دوشنبه شروع به تخریب کلبه های فلزی در محله فقیر نشین Talus 2 در منطقه Majicavo کردند.

این عملیات در ابتدا باعث درگیری بین جوانان و نیروهای امنیتی در مایوت شد و به تنش های سیاسی با کومور دامن زد، به طوری که اکثر مهاجران غیرقانونی جزیره فرانسوی از مجمع الجزایر همسایه آمده بودند.

روزنامه‌نگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که ژاندارم‌ها قبل از شروع تخریب وارد خانه‌ها شدند تا ببینند هیچ‌کس داخل خانه نیست، در حالی که برق و آب قطع شده بود.

پسیلویا دیواس، مقام محلی مسئول کاهش مسکن غیرقانونی به خبرنگاران گفت که این عملیات قرار است تمام هفته ادامه داشته باشد.

روزنامه‌نگاران خبرگزاری فرانسه مشاهده کردند که مقامات جزیره مایوت فرانسه در اقیانوس هند روز دوشنبه تخریب خانه‌ها را در یک محله فقیرنشین بزرگ در عملیاتی علیه مسکن‌های غیراستاندارد و مهاجرت غیرقانونی آغاز کردند.

حدود 135 خانه از حدود 1000 خانه غیر استاندارد که برای تخریب در مایوت برنامه ریزی شده است، ویران خواهند شد.

انجمن ها وامبوشو را به عنوان اقدامی “وحشیانه” که حقوق مهاجران را نقض می کند محکوم کرده اند، اما مقامات منتخب محلی و بسیاری از ساکنان از آن حمایت کرده اند.

aco/bfa/lpa/imm/ssyمنبع

تخریب تالوس 2 ابتدا قرار بود در 25 آوریل انجام شود اما با تصمیم دادگاه به حالت تعلیق درآمد. سپس دو حکم قانونی بعدی به دولت فرانسه اجازه داد تا ادامه دهد.

فرانسه از آوریل صدها افسر پلیس و ژاندارم را در مایوت – فقیرترین بخش کشور – مستقر کرده است تا یک اقدام امنیتی بزرگ به نام عملیات وامبوشو (به زبان محلی “بازگشت”) را آماده کند.

از حدود 350000 ساکن مایوت، نیمی از آنها ملیت فرانسوی ندارند.