خانواده سیاه پوست در میسوری می گویند نژادپرستی منجر به لغو مهمانی است


خانواده ایوانز می‌گویند نژادپرستی مقامات یک پارک آبی حومه شهر کانزاس را بر آن داشت تا یک مهمانی خصوصی استخر را برای تولد پسر 17 ساله‌شان در روز شنبه لغو کنند. بنا بر گزارش ها، تاسیسات آبی Summit Waves با ورود چند نفر از اعضای خانواده رزرو را لغو کرد و دلیلی ارائه نکرد.

رونوشت ویدیویی

[MUSIC PLAYING]منبع