جسیکا چستین می گوید که هنگام بالا رفتن از پله ها در مراسم جوایز SAG 2023 سقوط کرد "خیلی بد نبود"
منبع