جانی دپ در کنسرت لندن مورد تشویق ایستاده قرار گرفت


رویترز

هیچ حکمی در پرونده های افترای دپ، شنیده نشد زیرا هیئت منصفه به مذاکرات روز پایان داد

اعضای هیئت منصفه که شکایت های مخالف بازیگران جانی دپ و امبر هرد را بررسی می کردند، روز سه شنبه ساعت ها بدون نتیجه گیری در مورد نزاع افتراآمیز چند میلیون دلاری که جزئیات ناراحت کننده ای در مورد ازدواج مشکل دار آنها را پخش می کرد، بحث کردند. دپ، ستاره 58 ساله «دزدان دریایی کارائیب»، از هرد به خاطر 50 میلیون دلار شکایت کرد و استدلال کرد که او وقتی خود را «یک شخصیت عمومی نماینده آزار خانگی» در یک مطلب روزنامه نامید، او را بدنام کرده است. هرد، 36 ساله، برای 100 میلیون دلار شکایت کرد و گفت که دپ زمانی که وکیلش اتهامات او را “ساختگی” خواند، او را لکه دار کرد.Source link