تیم واکنش WH COVID-19 می گوید واکسن به روز شده باید برای یک سال محافظت کند

در پاسخ به سوال الکساندر نظریان، خبرنگار ارشد کاخ سفید یاهو، در مورد اینکه چگونه واکسن ها با گونه های بالقوه در حال تغییر کووید-19 همگام می شوند، اعضای تیم پاسخ به کووید-19 کاخ سفید، دکتر آشیش جا و دکتر آنتونی فائوچی گفتند که واکسن به روز شده برای هدف قرار دادن زیرمجموعه های BA.4 و BA.5 Omicron باید برای اکثر آمریکایی ها به مدت یک سال محافظت شود.منبع