تیراندازی دسته جمعی در مرکز شهر فیلادلفیا سه کشته و 11 زخمی بر جای گذاشتتیراندازی دسته جمعی در مرکز شهر فیلادلفیا سه کشته و 11 زخمی بر جای گذاشتSource link